godlo

 

Odznaka

Treścią odznaki jest godło. Mogą ją nosić członkowie KSM po przyrzeczeniu. Odznaka symbolizuje służbę Bogu i Ojczyźnie, jest nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim wyrażeniem organizacyjnej i duchowej przynależności. Każdy, kto ją nosi winien pamiętać, że reprezentuje katolicką organizację, a po jego zachowaniu KSM będzie oceniane.

 

Sztandar

Sztandar jest symbolem naszej organizacji, jedności i zasad. Powinien być obecny w asyście trzyosobowego pocztu sztandarowego na ważnych uroczystościach kościelnych oraz organizacyjnych.

 

Hasło i pozdrowienie organizacyjne

Pozdrowieniem naszej organizacji jest słowo ”GOTÓW!”. Ma ono głęboką treść ideową. KSMowicz jest gotów oddać wszystkie siły na służbę Bogu i Ojczyźnie; jest gotów do wysiłku i trudu dla osiągnięcia celu organizacji; jest gotów do stałego rozwoju duchowego poprzez ciągłe dokształcanie religijne; jest gotów ponieść upokorzenie i niewygodę, byle nie zaprzeć się swoich ideałów, które uważa za najlepsze; jest gotów do wysiłku fizycznego i wstrzemięźliwości; poprzez sumienną naukę stara się przygotować do pracy dla dobra Ojczyzny w dorosłym życiu.

Na podstawie tego słowa zbudowane jest nasze zawołanie: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów? Gotów!”.

 

Przyrzeczenie

Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Przyrzeczenie składa się po odbyciu stażu kandydackiego, przy przychylnej opinii prezesa i księdza asystenta. Jego złożenie zobowiązuje na całą młodość, a nawet na całe życie. W przyrzeczeniu zawarta jest obietnica składana Bogu, Polsce i organizacji. Przyrzeczenie odbywa się raz w roku w Święto Patronalne KSM, czyl w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

 

Hymn

Hej, do apelu stańmy wraz

Budować Polskę nową!

Ojczyzna wolna wzywa nas

Do pracy ręką, głową.

Nie wydrze nam jej żaden wróg.

Tak nam dopomóż Bóg! (2x)

 

Młodzieży, Polskę nową twórz,

Potężną, Bogu miłą!

Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż?

On jest najwyższą siłą.

Zwyciężym znój i stromość dróg.

Tak nam dopomóż Bóg! (2x)

 

Sztandarem naszym będzie krzyż

Co ojców wiódł do chwały,

I nas powiedzie także wzwyż,

Gdzie buja orzeł biały.

Ojczyźnie spłacim święty dług.

Tak nam dopomóż Bóg! (2x)