godlo

Każdego roku osoby pracujące składają deklaracje podatkowe PIT i tym samym oddają do budżetu państwa odprowadzany podatek. Istnieje jednak możliwość, aby kwotę przekazywanego podatku pomniejszyć o 1,5 procent podatku, a uzyskany ułamek przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Przekazać 1,5% możemy podczas wypełniania deklaracji podatkowej na dwa sposoby:

 

1) Ręcznie, czyli poprzez wypełnienie PITu i dostarczenie go do Urzędu Skarbowego.Wystarczy wpisać numer KRS wybranej Organizacji Pożytku Publicznego oraz cel szczegółowy oraz samodzielnie obliczyć kwotę 1,5% od podatku. Należy ją zaokrąglić w dół do pełnych dziesiątek. np. jeżeli 1,5% podatku wynosi 32,58, to w rubrykę wpisuje się kwotę 32,50 i właśnie ta suma zasila konto wskazanej przez Ciebie organizacji.

recznie

Numer KRS: 0000339553

Cel szczegółowy: KSM Archidiecezji Lubelskiej

2) Korzystając z programu do rozliczenia podatkowego onlineWystarczy wejść w program rozliczający na stronie Fundacji dla Młodzieży. Następnie wybieramy czy chcemy skorzystać z PIT-Asystenta, czy samodzielnie wypełnić PIT. Program powinien samodzielnie obliczyć 1,5% od podatku, Ty musisz tylko wybrać Cel szczegółowy 1,5%: KSM Archidiecezji Lubelskiej

 program

Przypominamy, że czas na składanie deklaracji podatkowej mija z końcem kwietnia!

 


Dziękujemy za pomoc!