godlo

 

KSM AL korzysta przede wszystkim z dwóch metod formacyjnych:

1) konspekty spotkań - "Czas na Gotów"

2) dzienniki duchowe - "Wzrastaj ze Słowem"