godlo

Podczas ostatniego Święta Patronalnego do grona liderów zostały dołączone nowe osoby, a część z nich została zaangażowana w koordynowanie regionu, dlatego poniżej przedstawiamy zmiany.

Koordynatorzy regionów są osobami, które mają za zadanie opiekować się przydzielonymi oddziałami, poprzez wsparcie działań kierownictw tych oddzialów. Podczas jesiennego Zjazdu Diecezjalnego zostali zobowiązani również do dbania o rozwój duchowy kierownictw, m.in. przez wspólne wyjazdy kierownictw.

Pragniemy przedstawić Wam nowy skład koordynatorów regionów:

 • Region Lubelski: Katarzyna Kłoczko, Karolina Koguc, Kinga Grzesiak,
 • Region Podlubelski: Dominika Supryn, Grzegorz Supryn, Klaudia Korczak, Klaudia Witkowska,
 • Region Puławski: Paulina Wawszczak, Michał Mielnik,
 • Region Chełmski: Katarzyna Szczepanik, Agnieszka Ponieważ,
 • Region Kraśnicki: Karolina Iwaniak, Hubert Ejnik.

 

Przypominamy również, że w naszej diecezji działa aż 6 sekcji, a ich koordynatorami są:

 • Sekcja Medialna – Michał Wróbel,
 • Sekcja Pionierów – Aleksandra Bobińska,
 • Sekcja Gastronomiczna – Katarzyna Szczepanik,
 • Sekcja Sztandaru – Dominika Supryn,
 • Sekcja Scholi – Paulina Wawszczak,
 • Sekcja LSO – Grzegorz Supryn.

Jeśli jesteś zainteresowany zaangażowaniem się w jedną z sekcji to zachęcamy do skontaktowania się z koordynatorem sekcji.